Meerstemmigheid in de klas

Ook in de klas kun je meerstemmig zingen! Het lied Banuwa bestaat uit 4 zinsdelen die zowel na elkaar als tegelijkertijd gezongen kunnen worden. Het is belangrijk dat de leerlingen het hele lied goed kennen voordat je meerstemmig begint te werken. Je kunt dit ook opbouwen door de eerste keer alleen het volledige lied aan te leren en tijdens een volgende sessie slechts met 2 zinnen tegelijkertijd te experimenteren.

  • Lied: Banuwa, Noord-Afrikaans volkslied
  • Leerkracht: An Meeusen
  • Leerlingen: Kinderkoor Waelrant Borgerhout

Meerstemmigheid in de klas