Inzingen bij de bovenburen

Wat kunnen ratelslangen ons leren over onze stem? Een heleboel! Ademhaling, resonantie, articulatie, noem maar op. Thea Endedijk van Magazine Vocaal zocht het uit en geeft tips.


Articulatie en resonantie

- Spreek het woord ratelslang over- dreven uit met een lange tongpunt-R: rrrrrrratelslangngngng en eindig met een lange ng-klank. Dit kan ook met behulp van glissando’s omhoog en omlaag. Laat de kinderen daarbij met hun hand langs de nek van de slang omhoog en naar beneden gaan (gehoortraining!)

- Spreek: slang, slang, lange slang, ik ben toch niet bang in een logisch ritme. Hiermee kun je vooral alle ng-klanken benadrukken.
- Zing ratelslang langzaam op een en dezelfde toonhoogte.
- Laat de r-klank van hoog naar laag dalen.


Adem en ritme

Probeer eens uit hoe lang de slang kan sissen. Zorg ervoor, dat de kinderen niet speciaal gaan inademen, bijvoorbeeld door hun schouders op te trekken.
Kun je ook sissen in een ritme?

Oefeningen bij het liedje Ratelslang

Als je het lied 'De ratelslang' hoort, zie je de slang al uit de mand tevoorschijn komen. De slang gaat omhoog en weer naar beneden.- Zing de melodie van het A-deel eerst op een klinker om deze goed in het gehoor te krijgen; bijvoorbeeld op loe of doe of met afwisselende klinkers: bijvoorbeeld loe-ie-oe-ie. - Daarna op één oe-klank. Laat een mooie oe vormen met je mond in een tuitje naar voren.

- Tekst: ook de termen kort en lang kunnen ervaren worden. Maak er een spel van: de dirigent geeft aan hoe lang de pauze na kort duurt en hoe lang het woord lang mag klinken.

Bewegingsopdrachten om te zinsbouw te ervaren

Er zijn allerlei bewegingsvormen mogelijk ook door de hele ruimte heen.

- Het simpelste is om alle kinderen tegelijk vier keer naar links en vier keer naar rechts te laten bewegen. Deze werkvorm is uitstekend te gebruiken als ze het lied nog niet kennen en jij het voorzingt.

- Een andere optie is om de beweging van de slang door te geven. Dit kan door de kinderen op een rij te laten staan, waarbij elk kind met de rechterarm vier keer naar links beweegt en vervolgens de slang doorgeeft aan het volgende kind. Bij het B-deel geen beweging en bij de herhaling van het A-deel de beweging weer starten. Ben je bij het eind van de rij, dan kan het kind de slang weer terugsturen met de linkerarm. Je kunt ook een kring vormen. Deze oefening zorgt dat kinderen moeten samenwerken en meer geconcentreerd zijn op hun beurt en op muziek en beweging als geheel.

Achtergrond

Ratelslang is een liedje uit Rood, rood mannetje van Jeroen Schippers. Een boekje dat aan te raden is, omdat er veel bijzondere liedjes in staan die kinderen aanspreken, maar ook een eigen muzikale sfeer ademen.