Europees rapport toont de toegevoegde waarde van zingen op school

Zingen op school, gebeurt dat eigenlijk nog? Koor&Stem verzamelde meer dan 100 inspirerende voorbeelden uit heel Europa, die een divers beeld geven van het zingen op lagere scholen en lerarenopleidingen lager onderwijs. Wat blijkt? Het gebeurt wel degelijk, en met veel plezier. Alleen de manier waarop verschilt nogal.

Volgens Carl Van Eyndhoven, vice-decaan van de Faculteit Kunsten & Architectuur (Associatie KU Leuven) ‘maakt zingen fundamenteel onderdeel uit van wie we zijn als mensen – hoe we communiceren, emoties uitdrukken en leren. Helaas zijn er veel te veel kinderen die deze kans niet krijgen.’ Hij stelt dat de goede praktijkvoorbeelden die in het rapport worden beschreven ‘zeer belangrijk en waardevol zijn voor iedereen die toekomstgericht wil nadenken over de evolutie van het zingen in het onderwijs en op welke manier de koorwereld daaraan een bijdrage kan leveren.’

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Het rapport beschrijft 30 inspirerende internationale voorbeelden in detail. Het laat zien hoe zingen in de klas vorm kan krijgen en welke samenwerkingsverbanden succesvol kunnen zijn. Zo geeft het rapport een beeld van innovatieve cursussen voor basisschoolleerlingen en leraren, beschrijft het nieuwe zangmethodes op scholen door professionele zangers uit de koorwereld, onthult het stimulerende kooractiviteiten voor leraren, studenten lerarenopleiding en leerlingen en geeft het een overzicht van uitdagende zangactiviteiten voor scholen, georganiseerd door koren, kunsten- en muziekcentra en professionele orkesten.

De goede praktijkvoorbeelden die in het rapport worden beschreven, laten niet alleen zien hoe leuk en waardevol zingen op school kan zijn, maar tonen ook dat zingen een enorme toegevoegde waarde heeft voor leerlingen, leraren en scholen en daarom ook voor de maatschappij als geheel.

Download het rapport

Download hieronder het volledige rapport. Er zijn ook samenvattingen in het Engels, Nederlands, Frans en Duits, een gedetailleerde beschrijving met links naar video’s, websites en relevante wetenschappelijke artikelen en een korte beschrijving van meer dan 110 inspirerende internationale initiatieven. Het rapport kan ook voor 5 € aangekocht worden via de webshop van Koor&Stem.

avfvt_nederlands.pdf