The Singing Sofa

23 juni 2015

Zing je met je voeten? Is frisdrank drinken goed voor je stem? Wat gebeurt er als je zingt? Speciaal voor leerkrachten, dirigenten en zangers heeft het Expertisecentrum Stem van de KU Leuven een informatie- en werkpakket ontwikkeld vol boeiende en nuttige informatie en bruikbare tips over o.a. stemwelzijn en stembewustzijn bij kinderen en jongeren: The Singing Sofa.

Tips over gezond stemgebruik

Op de website van het project kun je een informatiepakket vinden dat bestaat uit een blog vol boeiende en nuttige informatie voor jonge zangers en hun leerkrachten en dirigenten. Alle blogberichten zijn kort, makkelijk te begrijpen en hebben betrekking op minstens één ontwikkelingsaspect. Tevens gaat specifieke aandacht uit naar het stemwelzijn en stembewustzijn. Verschillende topics eindigen met een bruikbare tip.

Spelmateriaal voor jongeren

Met het spelmateriaal The Singing Sofa, Sit down & play kunnen jongeren hun kennis over de stem en zingen in een koor met elkaar testen. Het spel is het meest geschikt voor jongeren van ca. 14-25, maar het werd ook getest en goed bevonden bij jongere en oudere spelers. Het spel gaat vergezeld van een duidelijke handleiding en kan met een minimum aan te printen spelmateriaal worden gespeeld.

Europees onderzoek en interessante literatuur

Op de site van The Singing Sofa vind je ook de resultaten van de European Young Singers Inventory (EYSI). Deze enquête werd afgenomen bij zingende kinderen, jongeren en hun koordirigenten over heel Europa. De resultaten van dit onderzoek zijn integraal beschikbaar. Tot slot maakte het team van The Singing Sofa een overzicht van andere interessante bronnen (boeken, artikels, web-links) over de stem en gezond stemgebruik.

The Singing Sofa

The Singing Sofa werd ontwikkeld door het Expertisecentrum Stem [KU Leuven] in het kader van het Europese samenwerkingsproject VOICE (Vision on Innovation for Choral Music in Europe). In The Singing Sofa stond het verband tussen koorzang en de ontwikkeling van kinderen en jongeren centraal. Alles werd holistisch benaderd. De resultaten van het project zijn vrij beschikbaar voor iedereen, en omvatten relevante informatie voor alle zingende kinderen, jongeren en hun dirigenten. Er werd een selectie gemaakt uit een enorme hoeveelheid aan informatie over de groeiende stem.

Wil je meer weten? Klik gauw door naar de website van het project.

Deel deze pagina