Lai la

Volkslied

Supertoffe meezinger. De kinderen kunnen er gemakkelijk op dansen en een eenvoudige tweede stem aanleren. Met didactische tips van Ruby de Bruyne.

0:00
0:00

Doelstellingen

  • De kinderen nemen een onderzoekende luisterhouding aan.
  • De kinderen staan open voor muziek uit andere culturen.
  • De kinderen kunnen een muzikale vorm omzetten in beweging.
  • De kinderen kunnen een moeilijk ritme correct naklappen.
  • De kinderen kunnen het lied mooi en expressief zingen met aandacht voor de melodie (juiste intervalplaatsing).
  • De kinderen raken vertrouwd met elementaire kenmerken van een grafische partituur: toonhoogte, ritme, melodische zin...
  • De kinderen beleven plezier aan het experimenteren met klanken, sferen en bewegingen.
  • Uitbreiding: De kinderen kunnen een lied tweestemmig zingen. 

Dit liedje hoort bij het thema Muziek

Alle liedjes in dit thema

Praktijk

Meerstemmigheid in de klas

Zing en dans met je klasgenootje

Deel deze pagina